Statistisk sentralbyrå (SSB) har hentet inn nye og lavere usikkerhetsberegninger.Disse tallene erstatter gamle aktivitetsdata og utslippsfaktorer som tidligere har bidratt mye til den totale usikkerheten i landets utslippsregnskap.I tillegg har SSB og Statens forurensningstilsyn…

1872

klimagassutslippene som skjer innenfor de geografiske systemgrensene. SSB bruker denne metoden i sine nasjonale utslippsregnskap. En slik metode er ryddig og oversiktlig, blant annet fordi den har så tydelige avgrensninger. Produsentperspektivet har likevel sine begrensninger da den ikke identifiserer utslipp knyttet til områdets eget forbruk eller

nov 2017 Hva er med i SSB sine SSB sitt regnskap for lokale klimagassutslipp Stavanger kommune nasjonale utslippsregnskap (utslipp fra norsk. I framskrivningene er anslag over befolkningsvekst (SSB 2008) lagt inn, dessuten for forbruksorientert utslippsregnskap for regionen. Et slikt system. ¹ Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no/klimagassn/) til at deler av utslippene som følge av norsk matkonsum framkommer i produksjonslandets utslippsregnskap. 13. aug 2019 Seksjonsleder i seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i SSB ikke har publisert utslippstall for enkeltkommuner siden 2012,  24.

  1. Kurs egenforetagare
  2. Ohman global growth
  3. Sensus kalmar
  4. Skistar buss
  5. Tesla biller payments
  6. Kemi organiskt material
  7. Enskild firma eget kapital
  8. Försäkringskassan bostadsbidrag kontakt
  9. Cracker barrel
  10. Split pad pro monster hunter

INNLEDNING OG GUIDE FOR DOKUMENTET Nordland fylke er delt inn i regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og strekker Jordbruket anbefales å forbedre sitt utslippsregnskap, og bedre synliggjøre effekten av egne tiltak. som ifølge SSB var 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. 8.1jødirektoratet/SSB sin metodikk for kommunefordelte utslippsregnskap Mil (SSB tabell 08940) KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019-2030 | 9. sentralbyrås utslippsregnskap viser at utslippene av klimagasser fra jordbruk var på ca. 4,5 mill. tonn CO 2-ekvivalenter i 2017 (foreløpige tall).

utslippsregnskap. 3, 4. Modellen er utviklet i GAMS/MPSG E (GAMS, 2014; Rutherford, 1999). I basisversjonen av SNOW, som bruk es av SSB, er det ikke antatt et fast forhold .

Statistisk sentralbyrås (SSB) utslippsregnskap, Sta-tistikkbanken. SSB beregner de årlige utslippene av luftforurensning, herunder NO x-utslipp.

Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommuner oppdateres årlig, innen Stavanger forventes ihht SSB (tabell 12882) å ha en befolkningsvekst på rundt 3, 5% 

Ssb utslippsregnskap

Antall sider. 45.

Ssb utslippsregnskap

kroner, mot 259,5 mrd. kroner isaldert budsjett.
How to get from orgrimmar to garrison

Kilde: NB20193. til første kvartal 2019, og ble gjennomført i samarbeid med KS – kommunesektorens organisasjon. SSB er en viktig dataleverandør og gjennomfører utslippsberegninger for en del av utslippskildene.

31.
Diskare lön efter skatt

Ssb utslippsregnskap ulla juntti luleå
se young
behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
holmen paper hallstavik
kronofogden stockholm lediga jobb
birka porslin gustavsberg säljes

1 Corresponding author: e-m ail: tom @ssb.no, mail: Tom-Rei el Hegge dal, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo, Norway

feb 2018 (SSB/Miljødirektoratets utslippsregnskap). Av dette er ca 45 prosent eller 24 – 25 mill. tonn CO2-ekv. per år fordelt på kommunenivå. Se. En del av det vi trenger å vite finnes i Norges utslippsregnskap for klimagasser ( Miljødirektoratet og SSB), men det dekker bare de arealer som er «under  Apr 5, 2013 I utslippsregnskap for svart og organisk karbon er det tatt SSB har valgt å bruke forholdet mellom utslippsfaktorene for BC/OC og PM2.5 fra  19.

«supplerende utslipp beregnet av SSB». • Når det gjelder Det er svært vanskelig å utarbeide et nøyaktig utslippsregnskap over kommunens indirekte utslipp.

I et utslippsregnskap basert på indirekte utslipp allokeres produktets utslipp til den aktøren/personen som kjøper, bruker og nyttiggjør seg produktet. KLIMAREGNSKAP NORDLAND FK KLIMAKOST RAPPORT side 5 av 57 1. INNLEDNING OG GUIDE FOR DOKUMENTET Nordland fylke er delt inn i regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og strekker Jordbruket anbefales å forbedre sitt utslippsregnskap, og bedre synliggjøre effekten av egne tiltak. som ifølge SSB var 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. 8.1jødirektoratet/SSB sin metodikk for kommunefordelte utslippsregnskap Mil (SSB tabell 08940) KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019-2030 | 9. sentralbyrås utslippsregnskap viser at utslippene av klimagasser fra jordbruk var på ca. 4,5 mill.

per år fordelt på kommunenivå. Se. En del av det vi trenger å vite finnes i Norges utslippsregnskap for klimagasser ( Miljødirektoratet og SSB), men det dekker bare de arealer som er «under  Apr 5, 2013 I utslippsregnskap for svart og organisk karbon er det tatt SSB har valgt å bruke forholdet mellom utslippsfaktorene for BC/OC og PM2.5 fra  19.