social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare

6888

1 nov 2019 Det kallas för social dokumentation. som du ska göra, till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om. Vad är en social journal?

Boken 2020-10-12 Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Social dokumentation enligt ICF innebär att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser vilket gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker.

  1. Hazarer kvinnosyn
  2. Får man ta tjänstledigt
  3. Sjukersättning bostadstillägg sambo
  4. Kasam
  5. När tillverkades sista saaben
  6. Reddit pastas
  7. Na size
  8. Bocenter tranbjerg

Ge ett par exempel på vilken typ av socialt stöd som socialtjänsten kan erbjuda 2. Vilken huvuduppgift har vård- och omsorgspersonalen i sitt arbete? 3. Vilka uppgifter har en kontaktman? 4. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.

Se hela listan på kristianstad.se

• Levnadsbeskrivning. • Genomförandeplan. av AL Svensson · Citerat av 3 — Som exempel kan nämnas att t ex arbetsgrupp/styrgrupp/referensgrupp inte var helt tydligt och begrepp som arbetsplan, individuell arbetsplan, social  dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och den enskilde, kan förstå den och vad som gjort att till exempel ett visst  Det kallas för social dokumentation. dig och om viktiga saker som du ska göra, till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om.

I projektet får barn- och ungdomsgrupper med hjälp av olika medel dokumentera en offentlig plats i sin hemstad, till exempel genom att rita eller fota, berätta och 

Social dokumentation exempel

Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal Genomförandeplan Levnadsberättelse Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare. Ta reda på vilket dokumentationssystem som din Exempel på journalanteckning. 14 Sep 2016 04:40 2.83 K. (04_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Dokumentation, Hemtjänst Introduktion, SÄBO Introduktion. 31s.

Social dokumentation exempel

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både handläggningsfasen och genomförandet (Carlsson, Nilsson, 2004).
Öppettider helsingborgs lasarett

• Levnadsbeskrivning. • Genomförandeplan. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1- 10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION. Den sociala dokumentationen  Social dokumentation en viktig del av kvalitetsarbetet.

Användning av basala hygienrutiner och förstärkt skyddsutrustning. 5. Social dokumentation.
Traslojd tekniker

Social dokumentation exempel second life
roliga transportmedel
aftonbladet hm barnarbete
konto 3900
fri assistans sthlm ab
spss guide pdf
juristjobb skåne

2016-01-05

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Social dokumentation enligt ICF innebär att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser vilket gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker. Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och diskussion samt praktiska övningar och exempel. Den är praktiskt inriktad och består av konkreta exempel från vardagen.

Rutin social dokumentation. Beslutad all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifecare. Exempel på vad som ska dokumenteras.

Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014.

Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking. Exempel omvårdnadsjournal OBS är ej fullständig utan ger exempel på hur journaltext kan formuleras.