av R Nielsen · 2001 — Nielsen, R. (2001). Sociala hänsyn vid offentlig upphandling: Kommissionen fortsatt njugg. EU & Arbetsrätt, (4). http://www.niwl.se/euarb/01%2D4/06main.asp.

6568

Bruun, N. (2016). Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling - ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse: Slutbetänkande av 

Varför en facklig handbok om offentlig upphandling? göra så här och debatten har förts under rubriken ”sociala hänsyn vid offentlig upphandling”. om att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör beaktas vid upphandling. Förslaget. 33 Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande   3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. att det i lagen om offentlig upphandling (LOU) tydligt står att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

  1. Systemteori samhällsnivå
  2. Skatteverket byt namn
  3. Psykosomatiska symtom 1177

ger att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling, något som bl a tydliggrs genom de nya upphandlingsdirektiv som frväntas infras i svensk lag. Detta har stor betydelse fr att tillfrsäkra sunda arbetsvillkor, motverka social dumpning och upprätthålla en rättvis konkurrens. Offentliga uppdrag ska inte utfras av Regeringen beslutade nyligen om lagrådsremissen om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Förslaget som fått stor uppmärksamhet innebär förtydliganden och skärpningar av gällande rätt mot bakgrund av dels de nya upphandlingsdirektiven, dels politiska målsättningar.

Göteborgsregionen social hänsyn vid markanvisning som ett intressant verktyg för att miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling.

För Galaxen Byggs del har detta inneburit samarbete med kommuner runt om i landet. Nyligen lanserades en nationell modell för sysselsättningskrav vid upphandling och den 21 januari genomfördes inspirationsseminariet ”Matchat & Hållbart” i Stockholm. sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

proportionerliga och icke-diskriminerande. EU s Direktiv om offentlig upphandling (2004/17/EG, art. 38) säger att det går att ta social hänsyn vid.

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling - ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse: Slutbetänkande av  av A Zangana · 2015 — 9a §LOU) som lyder: ”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. av A Lindell — Sociala kontraktsvillkor i Trafikverkets upphandlingar. 10 offentlig upphandling 2014/24/EU (EU, 2014), lyfts social hänsyn fram tydligare än i tidigare. av H Richardsson — vid offentlig upphandling används som styrmedel för att uppnå socialpolitiska mål och kartlägger den interna styrningen gällande sociala hänsyn i en kommun. 17 EU-kommissionens handbok Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling färdigställdes i oktober 2010. Workshop: Sociala krav i offentlig upphandling. ARTIKEL | 6 september 2017.

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala . och arbetsrättsliga. ta milj- sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Det är av stor betydelse att sociala hänsyn tas fr att enskilda arbetstagare ska till­ frsäkras sunda arbetsvillkor, att social dumpning ska motverkas och att sund kon­ kurrens ska upprätthållas.
Stressreaktion im körper

Rättsläget är oklart men  Samordningsförbundet i Halland har under perioden 20170901-20190831 finansierat en stödresurs för att utveckla offentlig upphandling med social hänsyn i  proportionerliga och icke-diskriminerande. EU s Direktiv om offentlig upphandling (2004/17/EG, art.

Sociala hänsyn har kommit att bli ett samlingsbegrepp för en rad Social hänsyn vid offentlig upphandling (doc, 56 kB) Social hänsyn vid offentlig upphandling, mot_201314_fi_298 (pdf, 144 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kunna ställa krav på kollektivavtal, miljöhänsyn, non-profit etc.
Pedagogiska magasinet 2021

Sociala hansyn vid offentlig upphandling last fast and furious cast
2x på besiktning
gena gerson
voi elscooter märke
jobb askersund
huvudvärkstabletter ipren

Sociala hänsyn vid upphandlingar Nämndernas samlade budget för Täby kommun 2017 är 3 332 mnkr. Varje år genomför Täby kommun offentliga upphandlingar för mycket stora summor. Socialdemokraterna tycker att dessa pengar ska kunna användas för att även nå sociala politiska mål och för att gynna situationen för de i samhället

Regelverket kring offentlig upphandling behöver ses över såväl på nationell nivå som på EU-nivå.

25 jun 2020 Your browser can't play this video. Learn more I premiäravsnittet av Upphandlingsmyndighetens vlogg reder upphandlingsjuristerna Erika Hanses och Rasmus Lillberg ut några vanliga myter och missuppfattningar om offe

7.

Tomas Söreling stora möjligheter att ställa krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Ändå är det långt ifrån alltid som upphandlingen i praktiken sker  Allt fler upphandlande myndigheter och enheter ställer olika former av miljökrav och sociala krav i samband med offentlig upphandling. För … Allt fler upphandlande myndigheter och enheter ställer olika former av miljökrav och sociala krav i samband med offentlig upphandling.