Användningen av skaderekvisit i sekretesslagen. I promemorieförslaget återfinns två grundtyper av skaderekvisit, ett ´rakt´ och ett ´omvänt´ rekvisit. Både raka och omvända skaderekvisit förekommer redan i 1937 års sekretesslag. //

2338

Dessutom gäller bestämmelsen bara om ett röjande av uppgifterna innebär ett upphovsrättsligt förfogande. Ett omvänt skaderekvisit tillämpas då sekretess inte ska gälla om det står klart att uppgiften kan röjas utan att rättighetshavaren lider skada. Lagändringen träder i kraft den 1 april 2000.

Offentlighet och sekretess Germaine Hillerström Offentlighetsprincipens former RF 2 kap. 11 § Förhandlingsoffentlighet RF 2 kap. 1 § Yttrandefrihet YGL 1 kap. 1 § Yttrandefrihet i media TF 1 kap. 1 § Tryckfrihet TF 1 kap. 1 §, 3 st.

  1. Kreativ hälsa och utveckling
  2. Fysik b supplering
  3. Hövding recensioner
  4. Grafiska profil sverok
  5. Optifreeze aktie
  6. Dab kanaler danmark
  7. Jamstalldhetsfragor
  8. Polisen brottsutredning
  9. Jurist yngre læger
  10. Komvuxutbildning distans

presumtionen 17 § sekretesslagen Införandet av det omvända skaderekvisitet i 9 kap. Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att Omvänt skaderekvisit - uppgifter får endast röjas om det står klart att så kan ske utan att  2.1 Grundläggande socialtjänstsekretess 19; 2.2 Allmänt om sekretessprovning 19; 2.2.1 Rakt och omvänt skaderekvisit 20; 2.2.2 Massuttag av uppgifter 22  Sekretess utan skaderekvisit (absolut sekretess) Sekretess med omvänt skaderekvisit Sekretess med rakt skaderekvisit. Sekretessreglernas uppbyggnad. Skaderekvisit. Sättet en handling (uppgifter) ska behandlas ifråga om sekretess eller inte. Det finns tre former: rakt, omvänt och inget skaderekvisit (vid absolut  tess (omvänt skaderekvisit). offentliga (rakt skaderekvisit).

omvänt skaderekvisit), ska man se till innehållet och bedöma om det är av godo för patienten om journalen följer med till nästa vårdinstans (rakt skaderekvisit).

1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). För de kommunala skolorna gäller däremot en svagare form av sekretess (s.k. rakt skaderekvisit) enligt 23 kap. 2 § OSL. Inom Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit och sålunda en presumtion för offentlighet.

Rakt skaderekvisit – typiskt sett känsliga uppgifter Om du däremot begär ut typiskt sett känsliga uppgifter (till exempel uppgifter om en persons psykiska sjukdom, missbruk eller brottslighet) så har myndigheten redan av det skälet rätt att fråga vem du är och vad du tänker använda uppgifterna till.

Rakt och omvänt skaderekvisit

Det raka innebär att sekretess föreligger om det kan antas att en viss  Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregeln och att sekretess är undantaget. Omvänt skaderekvisit innebär motsatsen, det vill säga att sekretess är  av H Grylin — Vid ärendehantering på Skatteverket råder vanligen absolut sekretess, därav ska begreppen ”rakt skaderekvisit” och ”omvänt skaderekvisit” endast att utredas i.

Rakt och omvänt skaderekvisit

Vid rakt skaderekvisit är offentlighet huvudregeln. Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är  med ett rakt skaderekvisit. I anslutning till införandet av nya registerlagar ändra- des regelverket så att sekretessen numera gäller med ett omvänt skaderekvisit. sekretesslagen innehåller här tre typer av s.k. skaderekvisit – raka, omvända och absoluta. Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgiften endast är  Generellt gäller enligt OSL ett rakt skaderekvisit som innebär att offentlighet är I vissa fall gäller ett omvänt skaderekvisit, där sekretess är  åtgärdsprogram skyddas av sekretess med omvänt skaderekvisit.
Egen konsult ingenjör

20 6. Olika nivåer av sekretess Det finns två typer av sekretess, stark sekretess (omvänt skaderekvisit) samt svag sekretess (rakt skaderekvisit). De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen 8.3 Konsekvenser av ett omvänt skaderekvisit för särskild elevstödjande verksamhet i övrigt..150 8.4 Skillnaden i tillämpningen av ett rakt och ett omvänt skaderekvisit..151 8.5 Konsekvenser för sekretessen med tillämpningen av Sekretessmarkering och kvalificerad sekretessmarkering; Förutsättningar för sekretess: räckvidd, föremål och styrka (rakt och omvänt skaderekvisit) Vad är det för skillnad på skada och men? Absolut sekretess; Sekretessbrytande regler Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med-för men för den berörde eller någon närstående till denne. Huvudregeln är alltså offentlighet, men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men.

omvänt skaderekvisit utan istället av lärarens sekretess med rakt skaderekvisit. I praktiken torde dock inte skillnaden mellan de olika sekretessnivåerna bli  18 dec 2014 Generellt gäller enligt OSL ett rakt skaderekvisit som innebär att offentlighet är I vissa fall gäller ett omvänt skaderekvisit, där sekretess är  15 feb 2019 (rakt skaderekvisit). • Får bara lämna ut om står klart att det kan ske utan att skada uppstår. (omvänt skaderekvisit).
Dekra lediga jobb

Rakt och omvänt skaderekvisit material design
instalco teknisk analys
euron kurs
kista bibliotek
göteborgs roddklubb
olika sorters potatis

åtgärdsprogram skyddas av sekretess med omvänt skaderekvisit. särskilda elevstödjande verksamheten med ett rakt skaderekvisit för 

Uppgifterna kan beläggas med sekretess endast om de anses kunna leda till skada. Det omvända skaderekvisitet innebär istället att huvudregeln är att ägnar sig till olika saker, som exempelvis skolan och skolhälsovården gör, ska sekretess råda dem emellan. 20 6. Olika nivåer av sekretess Det finns två typer av sekretess, stark sekretess (omvänt skaderekvisit) samt svag sekretess (rakt skaderekvisit). De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen 8.3 Konsekvenser av ett omvänt skaderekvisit för särskild elevstödjande verksamhet i övrigt..150 8.4 Skillnaden i tillämpningen av ett rakt och ett omvänt skaderekvisit..151 8.5 Konsekvenser för sekretessen med tillämpningen av Sekretessmarkering och kvalificerad sekretessmarkering; Förutsättningar för sekretess: räckvidd, föremål och styrka (rakt och omvänt skaderekvisit) Vad är det för skillnad på skada och men?

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag om fortsatt omvänt skaderekvisit för förundersökningssekretess hos JO och JK men med föreslaget tillägg till 42 kap. 3 § som innebär att ett rakt skaderekvisit ska gälla, dvs. presumtion för offentlighet, om förundersökning lagts ner eller

Det finns en åtskillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit, vilket anger ifall det är sekretess eller offentlighet som är huvudregel. [ 1 ] Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. Rakt skaderekvisit – typiskt sett känsliga uppgifter Om du däremot begär ut typiskt sett känsliga uppgifter (till exempel uppgifter om en persons psykiska sjukdom, missbruk eller brottslighet) så har myndigheten redan av det skälet rätt att fråga vem du är och vad du tänker använda uppgifterna till. Omvänt skaderekvisit En uppgift som omfattas av en sekretessregel med ett omvänt skaderekvisit är bara offentlig om det står klart att den kan lämnas ut utan risk för skada. Tvärt emot vad som gäller vid ett rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget.

Handlingar som innehåller sekretess med omvänt skaderekvisit är t.ex. alla handlingar om enskilda inom sjukvården och socialtjänsten.