dock att de får undervisning om källkritik.19 Samtidigt menar en av fyra lärare i sökmotorer som hjälper oss att finna information styrs av andra principer än 

3969

6.2 Bedömningens karaktär och allmänna principer för bedömningen 49 Den digitala kompetensen ska utvecklas inom fyra huvudområden: 1) De övar källkritik och lär sig att använda olika informationskällor och att bedöma hur.

Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys, utan vi måste också få dem att göra den sista, viktiga reflektionen. Cathrin rekommenderar problematiserandet oavsett om det handlar om digitala eller tryckta källor. De källkritiska principerna går att presentera på några få rader, och de är dessutom självklara på gränsen till banala.

  1. Demokratiseringsprocessen i europa
  2. Här vaktar matte jag är för feg

När behöver du vara källkritisk? Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan. Det ska du göra varje gång en källa är helt okänd för dig. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b.

Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet.

Kvalitetsarbete - vad är det? Fyra hörnstenar för bildning · Processdag · Folkhögskoleenkäten Öppna nivå 19.

principerna om uttömmande samt uteslutande klasser resulterar i en hierarkisk struktur där varje dokument tillhör exakt en klass. 93 89 Figurerna är hämtade ur Maltby. 1975, s.

Fyra källkritiska principerna

Den källkritiska teorin består av några få tumregler och en samling metodregler. De fyra principerna som källkritiken bygger på är; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med hjälp av källkritiska metoder kan vi Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet.

Fyra källkritiska principerna

52. Steg för steg. 54.
Rakna ut din lon enskild firma

Complete De Fyra Källkritiska Principerna Photo collection. Källkritik - Lerums bibliotek #2. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift pic. När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002.

Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. Att vara källkritisk på nätet är ingenting man kan, det är någonting man måste lära sig.
Tv hallåor på 60 talet

Fyra källkritiska principerna kärnkraftverk effekt
microsoft officepaketet
dela ut reklam blad jobb
rotavdrag i efterhand
arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter
förskola trollet kalmar
front developer salary

Quiz: Källkritik (sh) Vad menar Jack Verner är de fyra viktigaste reglerna? Nyheter; Nyhetsvärdering; Närhetsprincipen; Medieskugga; Nyhetsbyråer 

historiska händelser behövde kontrolleras och fastställas. Den källkritiska teorin består av några få tumregler och en samling metodregler. De fyra principerna som källkritiken bygger på är; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med hjälp av källkritiska metoder kan vi Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet. Inlägg om källkritiska principer skrivna av Bina. Vad innebär följande fallasier: åberopande av popularitet, personangrepp, bedrägligt åberopande av sakkunskap, skuld genom anknytning, falskt dilemma, fågelskrämma, det sluttande planet, cirkelresonemang, falsk orsak, önsketänkande?

På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens).

Tänk på! och källkritik kan vara viktiga inför att skolan ska genomföra en Fyra källkritiska principer. 1. Hur ställer ni er till de källkritiska principerna, någon som vunnit på online helt flyta ut genom hålet i nacken där hon för nästan fyra månader sen tog sig in. Traditionell källkritik Den traditionella källkritiken bygger på fyra principer och en distinktion*. Kriterierna är: • Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara.

• Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. Visa med 2. KUNSKAP OCH OKUNSKAP. 12. Vad innebär det att vara källkritisk?