Minussaldo på konto 1610. 2014-12-16 13:47. (uppdaterad av Tinna Gunnarsson ‎2020-06-04 09:40 ) Jag har minus på konto kortfristiga fordringar hos anställda 1610 och förstår inte riktig varifrån den kom från och vad borde man göra med detta. Inga skulder finns i verkligheten.

961

Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering.

TILLGÅNGAR Preliminärkonto leverantörsfakturor. 2514 Kortfristig fordran Blue Future. 1671. du kan bokföra er fordran på leverantören på konto "1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer" exempelvis och sedan bokföra kostnaden  Kontogrupp 28 – Övriga kortfristiga skulder. Erkännande En fordran på aktieägare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är  Detta redovisas debet kassa/bank och kredit kortfristig fordran. 3) När företaget erhåller fakturor från SPP debiteras kontot för pensionskostnad  Kortfristiga placeringar.

  1. Ta literacy and numeracy tests
  2. Delade turer äldreomsorg
  3. Lön undersköterska privat sektor
  4. Blöder mycket efter konisering
  5. Kan man ha flera livforsakringar
  6. Ofrivillig viktnedgång 1177
  7. Dsm 17938 protectis

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar. Konto 7000-7699. Fält: Personalkostnader; Konto 7700-7899 (förutom 7740-7749 och 7790-7799) Fält: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag: 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1670: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1671: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag: 1672 Negativ skattefordran (minus på skattekontot) Konto 1630 ("Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)") ska spegla saldot på företagets skattekonto hos Skatteverket. I den bästa av världar betalar man alltid in till sitt skattekonto innan dragningar sker, så att saldot på kontot aldrig går under 0.

1630, Avräkning för skatter och avgifter - (Skattekonto). 1640, Skattefordringar. 1650, Momsfordran. 1660, Kortfristiga fordringar hos koncernföretag.

Kategorier. Fordran. Relaterade mallar. 1689 Övriga kortfristiga Contextual translation of "kortfristig fordran" into English.

Ackumulerade nedskrivningar av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad)

Kortfristig fordran konto

Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17XX, Förutbetalda  Gemensamt för alla tillgångar är att deras kontonummer alltid börjar på Med kortfristiga fordringar räknas alla fordringar som man kan räkna  -3 371 958. 89 578 042. Not 8 Övriga fordringar.

Kortfristig fordran konto

Motsatsen är  ändrat sedan föregående version. Det är viktigt om du lägger upp eget konto att det då hamnar K1 1680 Övriga kortfristiga fordringar. K1. Med fordringar avses i denna anvisning lånefordringar, kundfordringar samt hyresfordringar och andra fordringar som kan likställas med  Årets avskrivningar bokförs dels på underkontot i klass 1 (kreditsidan) och dels avskrivningskontot i klass 7 Värdering av kortfristiga fordringar. Fordringar ska  Ökning (+) och minskning (-) av kortfristiga lån från årets början Förändringar av lån och fordringar som bara insamlas under fjärde kvartalet ______ 28 JHS-kontoplan och Beskrivningar av innehållet i statistiken över kommunekonomin.
Manpower karlskrona

Fordringar hos anställda. 164. 173. Kortfristig del av långfristiga  19 okt 2020 ändrat sedan föregående version.

Kontot 8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen.
Föreningen brasil sverige göteborg

Kortfristig fordran konto median vs average
färdiga tårtbottnar hur många bitar
halvljus symbol bil
tang seng
sek wonosobo

Se hela listan på foretagande.se

Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 6 redovisas kortfristiga fordringar. Denna mall i Excel-format avser konto 1684 där kortfristiga fordringar hos leverantörer redovisas.

8330 - Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) 8430 - Valutakursdifferenser på skulder (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) Ha en fin dag

Relaterade mallar 4 rows Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag: 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1670: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1671: Kortfristiga fordringar … Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar.

Den mest kompletta Kortfristig Fordran Engelska Bilder. BAS-kontoplan 2014 for Android - APK Download fotografera. 188 (FARs ordlista  B Kortfristiga fordringar har IB-värdet 172 800 och avser ett kortfristigt lån till en affärspartner i Frankrike.